Jongerenhuisvesting "De Startmotor" te Rotterdam« terug

Na het succesvolle en bij oplevering volledig verhuurde gebouw Inspiratis I aan de Dynamostraat te Rotterdam, is nu een tweede fase in ontwikkeling, te realiseren naast Inspiratis I, te weten jongerenhuisvesting "De Startmotor".

Jongerenhuisvesting "De Startmotor" omvat de ontwikkeling van circa 550 woningen, welke verdeeld worden in compartimenten. In de plint wordt, naast horecafuncties en commerciële ruimte, een scala aan ondersteunende en recreatieve voorzieningen voor de bewoners gesitueerd. Onder het gebouw komt een stallingsgarage met circa 135 parkeerplaatsen. De daken van het gebouw worden ingevuld ten behoeve van gebruik door de bewoners.

"De Startmotor" huisvest een integraal woonconcept voor jongeren dat zich niet alleen richt op het voorzien in een dak boven het hoofd, maar de jongeren ook begeleid bij hun eerste zelfstandige stappen in de wooncarrière.
 
Er wordt ingezet op:
- Community
- Comfort
- Pleasure
- Independance
- Awareness

Status: in ontwikkeling